Voeding

Voeding

Ayurvedische voeding en gezondheid

De Ayurveda is ontstaan in India. De voorschriften zijn na eeuwenlange mondelinge overdracht, vastgelegd in een aantal klassieke werken zoals Ashtangha Hridayam. Voeding is binnen Ayurveda een belangrijk element. In India maken nog steeds veel voorschriften onderdeel uit van de cultuur.
Wij wonen niet in India. Wij gedijen het meest bij producten uit onze eigen streken. Producten waar we aan gewend zijn. Ayurveda is niets anders dan leven in overeenstemming met de natuur en volgens onze eigen natuur. Dit betekent dat we heel goed gebruik kunnen maken van de adviezen die deze prachtige natuurgeneeswijze ons geeft om gezond te worden en gezond te blijven. Onder andere door gebruik te maken van seizoensprodukten uit onze eigen omgeving en onze lokale tradities om voeding te bereiden.

Let your food be your medicine, and your medicine be your food.
– Hippocrates –