Bij de persconferentie van 18 december j.l. heeft het kabinet een nieuwe lockdown aangekondigd met ingang van 19 december 2021. Medische contactberoepen zijn hiervan uitgezonderd. Inmiddels heeft onze beroepsvereniging, VBAG, ons geïnformeerd dat wij, gebaseerd op recent herziene criteria ten aanzien van contactberoepen die vallen onder de WKKGZ, onze praktijk mogen openhouden. Dit betekent dat ik mijn werk als mesoloog en ayurveda practitioner tijdens deze lockdown mag blijven uitoefenen. Groen licht dus! De consulten zullen dan ook gewoon door blijven gaan. Uiteraard blijven de COVID-19-maatregelen van kracht in de praktijk.