KLACHTENPROCEDURE

Als u een klacht heeft over een behandeling kunt u die in eerste instantie bespreken met de behandelend therapeut. Komt u er samen niet uit dan kunt u via de daarvoor geldende procedures uw klacht indienen.

Mesologen zijn aangesloten bij stichting Zorggeschil (een onafhankelijke geschillencommissie die is gespecialiseerd in de complementaire zorg). Ook is het mogelijk een kosteloze en onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Voor meer informatie kijkt u op de website van de beroepsvereniging VBAG.