3 Dosha’s of Biokrachten

3 Dosha’s of Biokrachten

3 Dosha’s of Biokrachten

Ayurveda gaat ervan uit dat iedereen met een bepaalde basisconstitutie geboren wordt.

Dit wordt gezien als een standaardprogramma, waar we het in dit leven ‘mee moeten doen’. Deze basisconstitutie geeft aan waar onze natuurlijke mogelijkheden en beperkingen liggen.

De meeste ayurvedische tradities gaan uit van zeven basisconstituties: Vata, Pitta en Kapha, Vata-Pitta (of andersom, natuurlijk), Pitta-Kapha, Kapha-Vata en tenslotte Kapha-Pitta-Vata. Dit geeft aan welke dosha of dosha’s in iemand overheersen.

In de praktijk blijkt, dat bij de meeste mensen twee min of meer gelijk overheersende dosha’s in de basisconstitutie terug te vinden zijn.

De dosha’s zijn de drie biokrachten in het leven en in ons. De drie dosha’s bestaan uit telkens twee elementen die met elkaar in levendig contact zijn.

Kapha dosha ( elementen aarde en water )

– is de biokracht van voeding, groei en stabiliteit

Pitta dosha ( elementen vuur en water )
– is de biokracht van metabolisme en transformatie

Vata dosha ( elementen ether en lucht )
– is de biokracht van beweging en communicatie

Om meer over je basisconstitutie te weten te komen, kun je het beste een ayurvedisch therapeut of mesoloog raadplegen.

Er worden vaak allerlei positieve of negatieve karaktereigenschappen toegedicht aan bepaalde constituties. In ayurveda ziet men wel dat een bepaalde constitutie neigt naar bepaalde karaktertrekken. Het wordt pas negatief als er een dosha uit balans is. Daarnaast wordt de uitwerking van bepaalde karaktertrekken ook bepaald door de staat van de mind. Er wordt dan ook gestreeft naar de meest zuivere staat van mind, die voor alle constituties satvisch is. Sterker nog, ayurveda zegt dat wij als mens in de basis satvisch zijn, maar dat onze mind maar al te vaak vertroebeld wordt door andere lagen. Deze lagen worden rajas en tamas genoemd. Deze vertroebelende lagen kunnen we, gedeeltelijk, afleggen door de manier waarop we leven.