De corona-maatregelen in mijn praktijk staan hieronder.

 • Ik plan mijn afspraken zo, dat er maximaal één patiënt in de wachtruimte aanwezig is (tenzij het niet anders kan, bijvoorbeeld een ouder met kind) (maatregel in Tilburg wijkt af want de wachtruimte daar is groter);
 • Kom op tijd, maar niet te vroeg;
 • Het toilet is tijdelijk alleen te gebruiken om je handen te reinigen;
 • Kom zoveel mogelijk alleen, laat je partner thuis. Een van beide ouders kan uiteraard met hun kind (tot 16 jaar) meekomen;
 • Neem zo min mogelijk spullen mee en stop spullen die noodzakelijk zijn, weg in je tas of jaszak;
 • Voor en na de behandeling was ik mijn handen met zeep;
 • Je wordt verzocht om twee handdoeken mee te nemen voor op de behandelbank;
 • Vanaf 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje verplicht;
 • Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en het wasbakje schoongemaakt.
 • Ook behandelbank, de stoel waarop je zit en de tafel, worden na elk consult gereinigd;
 • Raak zo min mogelijk aan in de praktijk;
 • Indien je je angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch- of video-consult ook mogelijk. Ik houd dan op afstand ‘een vinger aan de pols’ en geef je instructies. Deze consulten kunnen conform de eisen van de zorgverzekeraar (tijdelijk) gedeclareerd worden en tellen mee in je totaalaantal vergoedingen als de zorgverzekeraar mijn behandelingen vergoed;
 • Hieronder staat een lijst met vragen. Als één van de vragen met “ja” beantwoord moet dan verzoek ik je contact met me op te nemen om te overleggen;
 • In zijn algemeenheid geldt dat je thuisblijft indien jij of een van jouw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. Je wordt geacht je afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen jou, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.

Lijst van vragen in verband met Corona voorafgaand aan het consult

1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee

2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee

3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee

a. hoesten, kuchen of niezen;
b. koorts (38⁰C of hoger);
c. plotseling verlies van smaak en/of reuk;
d. kortademigheid.

4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee

5. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee

6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking. Ja / Nee

7. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee

a. (neus)verkoudheid, of loopneus;
b. keelpijn;
c. onbekende hoofdpijn, niet chronisch;
d. onbekende moeheid, niet chronisch;
e. onbekende diarree of buikklachten, niet chronisch.

Als er een vraag met “ja” beantwoord moet worden, dan verzoek ik je om contact met me op te nemen.