Praktijk blijft geopend !

Bij de persconferentie van 18 december j.l. heeft het kabinet een nieuwe lockdown aangekondigd met ingang van 19 december 2021. Medische contactberoepen zijn hiervan uitgezonderd. Inmiddels heeft onze beroepsvereniging, VBAG, ons geïnformeerd dat wij, gebaseerd op recent herziene criteria ten aanzien van contactberoepen die vallen onder de WKKGZ, onze praktijk mogen openhouden. Dit betekent dat